Corona-maatregelen

Richtlijnen voor leerlingen

1) Voor de les

-> Als je ziek bent, of gezinsleden hebt die in quarantaine zitten, neem je niet deel aan de les;
-> Drinken: je neemt genoeg water mee naar de les, er wordt binnen niet aangevuld. Schrijf je naam duidelijk op de fles/drinkbus;

2) Op locatie

-> Kom op tijd!
-> Ingang: Volg altijd het pad bestemd voor onze organisatie/zaal;
-> Er zal telkens één docent aan de ingang staan om dit te organiseren en handen te ontsmetten;
-> Er zijn geen kleedkamers ter beschikking;
-> De docent vinkt nauwgezet de aanwezigheidslijst af (contactopsporing).

3) Tijdens de les

-> Leerlingen dragen mondmasker, behalve bij fysieke inspanningen; -> Docenten (les +12 jaar) dragen tijdens de les een mondmasker, behalve bij fysieke inspanningen;
-> Docenten dragen buiten de les (buiten de zaal, toilet, contact ouders, …) altijd een mondmasker;
-> Contact tussen leerlingen mag in circustechnieken, maar we vermijden contact met de hele groep;
->Docenten komen enkel in contact met leerlingen indien nodig om didactische redenen of veiligheid (valbeveiliging);
-> Gebruik materiaal: wordt zoveel mogelijk tot één kind of groep kinderen (doorgeven van materiaal wordt vermeden);
-> Indien toch naar toilet: handen worden ontsmet na toiletgebruik;
-> Bij verzorging (EHBO) draagt docent mondmasker en handschoenen;
-> Als een leerling ziek is/wordt tijdens de les zullen ouders gevraagd worden de leerling op te halen.

4) Na de les

-> Handen worden ook op het einde van de les ontsmet;
-> Docenten: ontsmetten materiaal met de verstuiver tijdens de laatste 10 minuten van de les, terwijl de andere docent cool-down/afsluit geeft.

Wat als…?

… ik tijdens het schooljaar positief test op corona of symptomen vertoon (in afwachting van test)?

Ik contacteer onmiddellijk het secretariaat van De Es via het telefoonnummer: 03 281 19 65

… een andere leerling uit mijn les positief testte op corona?

1) Estropov contacteert onmiddellijk alle (ouders van) leerlingen in diezelfde les en hun trainers;
2) Alle deelnemers in die les laten zich testen en informeren Estropov van het resultaat door  een mail te sturen naar met testresultaat;
3) De trainers van die les laten zich testen en geven tot het resultaat bekend is, geen les meer;
4) De betrokken lessen worden opgeschort tot Estropov uitsluitsel heeft over alle testresultaten en beslist de lessen opnieuw op te starten.

Onder de betrokken lessen verstaat Estropov: de lessen waaraan de leerlingen met positieve test heeft deelgenomen + de andere lessen met dezelfde trainer(s).